keskiviikko 20. marraskuuta 2019

Lapsen oikeus olla oma itsensä


Minua ilahduttaa suuresti tämän vuoden lapsen oikeuksien viikon teema: lapsen oikeus olla oma itsensä. Mutta hetkinen, mihinkäs se perustuu, eihän sellaista oikeutta lue lapsen oikeuksien sopimuksessa?

Vaan lukeehan siellä monta sellaista oikeutta, josta tämä oikeus on pääteltävissä. Esimerkiksi oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen, oikeus säilyttää henkilöllisyytensä, oikeus ilmaista omat näkemyksensä, oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen, oikeus yksityisyyteen, oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta, oikeus leikkimiseen, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin sekä oikeus sellaiseen koulutukseen, joka kehittämää lapsen persoonallisuuden ja lahjojen kukoistusta sekä vastuullista elämää.

Ja lisäksi siellä mainitaan lukuisia oikeuksia tulla suojelluksi kaikelta, mikä voisi estää omana itsenään olemisen, kehittymisen kasvamisen.

Kaikkein selvimmin oikeus olla oma itsensä on ehkä kuitenkin kirjoitettu vammaisia lapsia käsittelevään artiklaan. Siellä sanotaan, että vammaisen lapsen tulisi saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä oloissa, jotka takaavat ihmisarvon, edistävät itseluottamusta ja helpottavat lapsen aktiivista osallistumista yhteisönsä toimintaan.

Itse ajattelen, että kaikkien lasten (ja aikuistenkin) kohdalla oikeus olla oma itsensä on yhtä aikaa sen hyväksymistä, mitä on, ja oikeutta tavoitella sitä, että tulisi vielä paremmaksi omaksi itsekseen. Se on sen paradoksin hyväksymistä, että samaan aikaan olemme hyviä juuri tällaisenamme, ja silti on tarpeen, että kasvamme ja kehitymme.

Erityisesti vammaisten lasten kohdalla on kuitenkin tosi tärkeää kysyä, kuka määrittelee, miten heidän pitää kehittyä. Heidän kehityksensä on suurennuslasin alla jo varhaisvuosista lähtien, ja ympärillä on lauma ammattilaisia kertomassa, millaista kehityksen pitäisi olla. Meidän pitäisi opetella kuuntelemaan herkällä korvalla ja katselemaan herkillä silmillä, kenen kehityksestä me puhumme ja mikä juuri hänelle on elämässä tärkeää, jotta hänen oikeutensa olla oma itsensä toteutuisi.


P.S. Lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja ensi vuonna lapsen oikeuksien päivä 20.11. katsotaan almanakkatoimistonkin mielestä vihdoin ja viimein vakiintuneeksi liputuspäiväksi, eläköön! On sen eteen kauan jo töitä tehtykin!


Lue lisää vammaisten lasten oikeuksista artikkeleistani sekä aiemmista blogikirjoituksistani:


Olli, Johanna. 2019. Pienten ja muuten kuin sanoilla kommunikoivien lasten oma suostumus eli hyväksyntä havainnointi- tai videointitutkimukseen osallistumiseen. Teoksessa Kaisa Vehkalahti ja Niina Rutanen (toim.): Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II, 105–121. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 201. Helsinki.


Olli, Johanna. 2019. Vammaisten lasten kohtaaminen ammatillisissa käytännöissä. Ketju 4, 38–39.

Ahonen, Karoliina; Honkanen, Kati; Olli, Johanna; Ronimus, Heli; Seppänen, Merja. 2018. Kuuluva lapsi - kohti vammaisen lapsen osallisuutta palveluissa. Päätösten tueksi: 26/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

Puhumattomalla lapsellakin on oikeus yhdenvertaisuuteen Asiantuntijakirjoitus Lapsenoikeuksien viestintäverkoston sivulla 20.11.2017

Olli, J. 2012. Lapsen oikeus tulla kuulluksi kuntoutuksessa. Kuntoutus 35 (3), 17–20. http://www.kuntoutusportti.fi/files/attachments/kuntoutus-lehden_artikkelit/2012/olli.pdf

Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2012. Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children’s agency in institutional contexts. Disability & Society 27(6),793-807. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2012.679023
(Suomenkielinen lyhennetty ja muokattu versio artikkelista (Tulla kuulluksi omana itsenään – Vammaisten lasten ja nuorten toimijuuden tukeminen) on julkaistu Nuorten elinolot -vuosikirjassa 2014)

Kenen näkökulma kuntoutuksen lähtökohtana? 3.9.2014

Lasten osallistuminen päätöksentekoon sairaalahoidossa. 22.4.2014

Lapsen oikeuksien päivä! 20.11.2013

Ihmisarvoista elämää ja kirjoittamista 16.11.2013

Lapset vammaistutkimuksessa 13.6.2013

Vammaistutkimuksen tuulia 3.6.2013

Suhtautuminen erilaisuuteen 21.6.2012

Lapsen toimijuus ja syyt sen tukemiseen 30.5.2012

Lasten oikeudet, onko niitä? 21.11.2011

 

#saatollasinä #saanollaminä #lapsenoikeudet #lapsenoikeuksienpäivä 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti