tiistai 4. tammikuuta 2022

Kun ammattilainen kohtaa vakavasti sairastuneen lapsen


Kun vakavasti sairastunut lapsi tulee terveydenhuoltoon, on usein kiire. On tehtävä nopeasti erilaisia tutkimuksia ja saatava paljon näytteitä, jotta oikea hoito saataisiin aloitettua mahdollisimman pian. Hoitotoimenpiteitä on tehtävä jo siinä vaiheessa, kun diagnoosia ollaan vasta selvittämässä. Lapsen vointi saattaa olla erittäin huono ja vanhemmat huolesta suunniltaan.

Terveydenhuollon ammattilaiselle tilanne on haastava. On vain vähän aikaa luoda luottamuksellinen suhde lapseen, jolle tulee tekemään hänen mielestään pelottavia tai epämiellyttäviä toimenpiteitä. Koko ajan on tarkkailtava lapsen voinnin muutoksia ja huolehdittava sairauden tutkimisesta ja hoitamisesta. Samaan aikaan pitäisi luoda vanhempiin suhde, joka tuo heille turvaa ahdistuksen keskellä ja vahvistaa heidän selviytymiskykyään, sillä lapsen ja vanhempien selviytymiskyky edistää perheen sopeutumista ja lapsen toipumista sairaudesta (Isokääntä ym. 2019). Pelkkä lääketieteellinen hoito ei riitä edes lapsen parantumiseen (Tolkkinen ym. 2018), saati tulevaisuuden hyvinvoinnin mahdollistamiseen.

Millainen hoitosuhde sitten lisää turvallisuuden tunnetta ja toivoa? Ammattilainen saattaa ajatella, että on tärkeää olla kertomatta, jos ei ole jostain asiasta varma. Kaikkitietävän esittäminen kuitenkin vähentää luottamusta, koska on selvää, ettei kukaan voi tietää kaikkea. Usein myös jollain tavalla paljastuu, että kaikkea ei ole tiedetty. Luottamusta edistävät pikemminkin rehellisyys ja näyttö siitä, että hoitavat henkilöt tietävät omien taitojensa rajoitukset ja osaavat tarvittaessa pyytää oikeanlaista apua (Thompson ym. 2003).

Kaikkitietävän roolin ottamisessa on myös se ongelma, että silloin on vaikea kuunnella potilasta. Aito kuuntelu perustuu ymmärrykseen siitä, ettei voi tietää, miltä asiat toisen näkökulmasta näyttävät. Jotta lasta ja muita perheenjäseniä voisi tukea heille oikealla tavalla, on tutustuttava heidän selviytymiskeinoihinsa ja heidän näkökulmaansa. Kun ammattilainen kohtaa vakavasti sairastuneen lapsen ja haluaa kuunnella – silloin tehdään vaikuttavaa hoitotyötä.  Silloin tehdään sitä, mihin hoitotyö on tarkoitettu: autetaan ihmistä auttamaan itseään.

 P.S. Koulutan aiheesta 11.-12.10.2022 Espoossa

Lapsen vakava sairastuminen 

– keinoja onnistuneeseen vuorovaikutukseen


Lisätiedot:  

https://professio.fi/product/lapsen-vakava-sairastuminen/

Asiasanoja: akuuttihoitotyö, asiakaslähtöisyys, hoitosuhde, hoitotyön ydin, kuuntelu hoitotyössä, lapsen sairastuminen, lapsinäkökulmainen hoitotyö, lasten ja nuorten hoitotyö, perhekeskeinen hoitotyö, perhelähtöinen hoitotyö, potilaslähtöisyys, potilaslähtöinen hoitotyö.